Wat is KTNO?

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. Onze accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Wat doet KTNO?

Wij leveren al ruim 10 jaar geverifieerde informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van meer dan 2000 unieke zorgconcepten in Nederland en België. Kwaliteitsbeheer doe je het allerbeste samen.

Waar opleiders zich inspannen om conform onze kwaliteitscriteria te werken, doen verenigingen uitspraak over erkenning. Nieuw is dat we ook zorgverleners bij het kwaliteitsbeheer betrekken door evaluaties via ons platform te laten verlopen.

Onze missie.

Met een kritische blik, moderne aanpak en veel ervaring brengen we kwaliteit in beeld en scheppen we duidelijkheid over het toekomstperspectief van scholingen. Wij staan 's morgens op omdat wij geloven écht verschil te kunnen maken. Het is ons doel om de kwaliteit van CAM-onderwijs te verhogen, de kwaliteit inzichtelijker te maken en het aanbod beter vindbaar te maken. 

Onze missie trekken we breder: een betere samenwerking realiseren tussen alle belanghebbenden én bijdragen aan een modernere, progressievere en innovatievere beroepsgroep.

Onze visie.

Wij zien een zorgmarkt voor ons waarbij complementaire zorg zich als excellente beroepsgroep heeft weten neer te zetten naast reguliere zorg. Waardoor er vertrouwen en samenwerking is ontstaan, met als primair doel betere preventie en behandeling van ziektes en aandoeningen.

Dit start hier en vraagt om onderwijskundige kennis, ervaring, innovatie, brede betrokkenheid én de durf om kritisch, zonder vooringenomenheid, een uitspraak te doen over de kwaliteit van het grootste CAM-scholingsaanbod van Nederland.

Lees verder

Actief deelnemende verenigingen