VBAG | Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Erkent accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)

Omschrijving
De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat wij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.
 
Kwaliteit en actieve rol
Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.
 
Werkvormen
Onze leden zijn herkenbaar aan een VBAG-licentienummer en de beroepstitel 'Natuurgeneeskundige'. Hieronder vallen de werkvormen: 
 
- Natuurgeneeswijzen 
- Lichaamsgerichte therapie
- Oosterse geneeskunde
- Psycho-sociale therapie
- Beweegzorg

Toelatingscriteria
​De VBAG stelt de volgende eisen aan haar leden:
 
1. Vereiste scholing:

 • Een voltooide vooropleiding op minimaal HAVO-niveau;
 
 • Voor het Volwaardige lidmaatschap  een geaccrediteerde hbo complementaire opleiding afgerond met een diploma plus medische en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen van minimaal 180 ects.
 
 • Wie een A, B of Z-verpleegkundige opleiding met een geldige BIG-registratie heeft, krijgt vrijstelling voor de Plato-eindtermen. De geaccrediteerde hbo complementaire opleiding is afgerond met een diploma van minimaal 140 ects (exclusief mbk/psbk). Voor wie aantoont dat hij/zij de andere competenties (communicatievaardigheden, samenwerkingsrelaties, verantwoordelijkheid en zelfstandigheidontwikkeling, eigen praktijk en ondernemersvaardigheden, reflectieve vaardigheden en intercollegiale toetsing) op hbo-niveau heeft, kan de norm van minimaal 80 ects vakinhoudelijk volstaan.
 
 • Wie een hbo-bachelor opleiding volgens de lijst met erkende hbo-opleidingen (m.u.v. A-B of Z-verpleegkunde) heeft, krijgt vrijstelling voor de medische en/of psychosociale basiskennis als hij/zij op complementair gebied in die richting werkzaam is. De hbo complementaire opleiding (excl. mbk/psbk) beslaat minimaal 80 ects-punten.
 
We erkennen de meeste opleidingen geaccrediteerd door SNRO, CPION, FONG of SKB. Neem contact op met het secretariaat als je wil weten of we jouw afgeronde opleiding erkennen.
 
Voor een VBAG-lidmaatschap is het niet noodzakelijk om aan de Plato-eisen te voldoen, dit heeft wel als gevolg dat je niet vergoed wordt door de meeste zorgverzekeraars. Je kunt dan waardig lid worden van de VBAG en gebruik maken van de faciliteiten zoals verzekeringen, professionele praktijkondersteuning, etc.
 
2. Overige voorwaarden op administratief gebied:
 • overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) niet ouder dan 3 maanden na datum afgifte
 • inschrijving bij Kamer van Koophandel voor praktijkhouders
 • overleggen van een zorgverlenersnummer en een praktijkcode (agb-codes bij Vektis)
 • inschrijving bij RBCZ (inschrijving wordt door VBAG gedaan)
 • inschrijving bij een geschillencommissie (is onderdeel van het lidmaatschap)
 • een website of een folder
 
3. Eisen na aanname als lid:
 • afleggen van eed of belofte
 • bij- en nascholing uitsluitend te volgen bij extern geaccrediteerde opleidingen, i.v.m. het toekennen van studiepunten, accreditatie-instituten zijn SNRO, CPION, FONG en KTNO
 • meewerken aan visitatie (praktijkbezoek)
 • geldig houden van het EHBO-diploma
 • last but not least: Goede praktijkvoering in de breedste zin des woords!
 • het conformeren aan de klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ.
 • werken conform de WKKGZ.