Scholing informatie bekijken

Naam opleider Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu
Naam scholing Shiatsu Therapeut
KTNO nummer K5019
Startdatum accreditatie 01-03-2010
Verbonden beroepsorganisaties - NVST
- LVNG
- VBAG
- BATC
Adres gegevens scholing
Adres Stuyvesantstraat 2
Postcode 2593 GM
Plaats Den Haag
Land Nederland
Contact gegevens opleider
Telefoonnummer 070-3831500
E-mailadres klassieke@shiatsudutch.com
Website www.shiatsudutch.com
Wat is/zijn de categorie(ën) van de scholing? - Vakinhoudelijk therapeutisch
Wat zijn de vakgebieden voor Vakinhoudelijk therapeutisch? - Lichaamsgerichte therapieen
- Traditionele Oosterse Geneeswijzen
- Energetische geneeswijzen
Wat zijn de vakgebieden voor Therapeutische vorming
Wat zijn de vakgebieden voor Ondernemersvaardigheden
Wat is de soort van de scholing? Opleiding
Welke vorm wordt de scholing in gegeven?
Is de scholing een volledige thuisstudie? Nee
Wat is het niveau van de scholing? HBO
Studiebelasting
Wat is het aantal docent-contacturen van de scholing? 722u.
Wat is het aantal zelfstudie-uren van de scholing? 840u.
Wat is de totale studiebelasting van de scholing? 1562u.
Aantal ECTS 56.0
Studieplan(nen) Studieplan(nen) niet inzichtelijk voor derden
Hoe lang duurt de scholing? 4 jaren
Hoe frequent wordt de scholing gegeven? 2 maal per
Hoe lang bestaat de scholing al? 1989
Hoe groot zijn de groepen doorgaans? 10 - 25
Wat is de aanbevolen vakliteratuur? Zie uitgebreide boeken lijst op website onder downloads en links
Wat zijn de kosten? Meer dan 5.000 euro
Op welke doelgroep richt de scholing zich? iedereen
Hoeveel les- en/of praktijklokalen worden er gebruikt voor de scholing? 3
Wordt er voor deze scholing een examen afgenomen? Ja, door: Aan het eind van elk opleiding jaar
Maakt de scholing deel uit van een andere scholing? Zo ja welke? Nee
Wat zijn de precieze toelatingseisen om aan de scholing deel te kunnen nemen? MAVO, HAVO en hoger.
Welke ondersteunende faciliteiten biedt het scholingsinstituut? Nederlandse en Engelse lesstof, uitgebreid op papier in mappen per studiejaar.
Wat weet en/of beheerst de student na het afronden van de scholing precies? De Shiatsu therapeut is in staat:
Zelfstandig een diagnose te stellen betrekking hebbende op verstoringen van functionele, organische, energetische en mentale aard.
Zelfstandig een behandelplan op te stellen en uit te voeren op basis van de diagnose.
Een gerichte Shiatsu behandeling geven.
Advies, voorlichting en inzicht geven ten aanzien van een gezonde leefwijze/leefpatroon (voeding, gedrag, attitude) vanuit het perspectief van de Oosterse geneeskunde.
De patiënt mentaal en emotioneel te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van het leefadvies en de veranderende inzichten en attitudes.
Indien nodig, door verwijzen naar andere relevante disciplines in de gezondheidszorg.
Gepast en begrijpelijk te communiceren met andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
De theorie van de Oosterse geneeskunde te vertalen naar en te integreren met Westerse medische inzichten en visa versa.
Zichzelf binnen zijn beroep te ontwikkelen, actief professionele competenties te verwerven en deze toe te passen.
Zich gepast en adequaat te gedragen op sociaal-communicatief gebied.
In overeenstemming met wettelijke bepalingen te handelen.
Bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van het beroep.
Waarin onderscheidt de scholing zich ten opzichte van andere vergelijkbare scholingen? Diepgaande gebruik van diagnostiektechnieken (ook op gevoelsniveau). Ontwikkeling in de interpretatie van de 4 methodes van diagnostiek (Bo Shin, Mon Shin, Bun Shin, en Setsu Shin), Diepgaande manipulatietechnieken. Dit allemaal te samen in verband met bewuste concentratietechnieken die nergens anders in Nederland gegeven worden. Stevige oefenmogelijkheden voor studenten in de schoolgebouw onder leiding van een van de docenten van de opleiding. Uitwisseling tussen studenten van alle opleidingsjaren in de leszaal. Het vierde jaar wordt doorlopend gedoceerd door een Japanse leermeester die volledig staats- gekwalificeerd is door de ministerie van onderwijs in Japan.
Indien een opleidingsdag niet in de eigen lesperiode kan worden gevolgd is het mogelijk om de opleidingsdag binnen 1/2 jaar te volgen. De opleidingsjaren starten 2 keer per jaar.
Wie is/zijn de grondleggers van de disciplines waar les in wordt gegeven en in welk land vindt dit zijn oorsprong? Shizuto Masunaga, Serizawa, Y.Kawada, Namikoshi; allen van Japanse oorsprong en allen in Japan volledig staats-gekwalificeerd.
Hoe en waar kunnen studenten zich na uw scholing verdiepen of verbreden in de door u aangeboden materie? In de school met bij- en nascholing in meridiaanleer, diagnose en cliëntbenadering in de praktijk ( altijd anders omdat de cliënten, niet klacht vrij, vrijwillig aanwezig zijn) om alle verschillende ziektebeelden te mogen doornemen met studenten en therapeuten in het leslokaal. Cliënten worden door studenten en therapeuten meegebracht en stellen zich vrijwillig beschikbaar voor onderzoek onder leiding van de reeds aangegeven docenten. Alle docenten zijn ervaren en afgestudeerde therapeuten met tussen de 12 en meer dan 30 jaren ervaring.


Terug naar zoekfilter
 
Stichting KTNO

Postadres:
Generaal Stedmanstraat 59
5623 HW Eindhoven
T: 040 8421336

Bezoek uitsluitend op afspraak.

BTW: NL8214.91.180.B01
KvK: 17267359
Aanhef    Dhr.   Mevr.
Naam   
E-mailadres   
Telefoonnummer   
Stel uw vraag