Heldere criteria.

KTNO hanteert marktconforme criteria voor de beoordeling van vakopleidingen, modules en bij- en nascholingen. Via uw account kunt u online een accreditatie-aanvraag bij ons indienen. Bij iedere aanvraag is bewijslast in de vorm van een studieplan noodzakelijk. Het karakter van de scholing is doorslaggevend bij de onderverdeling in vakopleiding, module of bij- en nascholing, gevolgd door het aantal EC (HBO-niveau) of studiebelastingsuren (MBO niveau).

Medische en Psychosociale Basiskennis
Wij nemen vooralsnog géén aanvragen in behandeling voor Medische en/of Psychosociale Basiskennis opleidingen. Wel bieden wij de mogelijkheid deze opleidingen te registreren bij KTNO, onder de voorwaarde dat de betreffende opleiding door een ander accreditatie-instituut conform PLATO-normering is geaccrediteerd. 

Vakopleidingen zijn een geïntegreerd geheel en leiden op tot een afgekaderd beroep. Ze bevatten beroepsgenerieke én beroepsspecifieke competenties die (zeer) gedegen uitgewerkt moeten zijn.  De vakopleiding strekt zich meestal over een langere periode uit. Er is geen sprake van een boven- of ondergrens als het gaat om het vereiste aantal uren.

 • De vakopleiding wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Het instroomniveau van de student dient aan te sluiten op het beoogde lesniveau.
 • Een afsluitend examen is van toepassing.
 • Afgifte van een diploma, waar de kwalificatie en totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De hoofddocent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis op tenminste HBO-niveau, minimaal 5 jaar gedegen praktijkervaring in de gegeven vakrichting en tenminste 3 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van alle HBO kerncompetenties die binnen de opleiding aan bod komen (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullende bewijslast geleverd.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit van de onderliggende modules én de vakopleiding als gehele cyclus worden door deelnemers via het KTNO platform gemiddeld als voldoende beoordeeld. Heeft de vakopleiding een kortere duur dan één jaar en minder dan 15 EC? Dan kan kwaliteit via beoordelingen op een enkel onderdeel (vakopleiding) worden aangetoond. Zie voor meer informatie: gratis zorgverleners account.
 • Het studieplan van de vakopleiding voldoet aan onze richtlijnen. (downloadbaar via opleidersaccount)
 • Bij lichaamsgerichte therapieën moet praktijkoefening plaatsvinden en/of stage integraal onderdeel uitmaken van het geheel.
Modules vormen de kleinste afgeronde leereenheden van een opleiding of beroep en leiden op voor een specifieke competentie. Modules staan op zichzelf en vormen daarbinnen een afgerond geheel. Een module beslaat maximaal 60 EC/1680 SBU.

 • De module wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Draagt bij aan beroeps relevante deskundigheidsbevordering van de zorgverlener.
 • Een afsluitend examen is van toepassing.
 • Afgifte van certificaat of diploma, waar de kwalificatie en totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De hoofddocent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis op tenminste HBO-niveau, minimaal 5 jaar gedegen praktijkervaring in de gegeven vakrichting en tenminste 3 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van tenminste 2 HBO kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullende bewijslast geleverd.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit van de module als afgesloten geheel wordt door deelnemers via het KTNO platform gemiddeld als voldoende beoordeeld. Zie voor meer informatie: gratis zorgverleners account.
 • Het studieplan van de module voldoet aan onze richtlijnen. (downloadbaar via opleidersaccount)
 • Bij lichaamsgerichte therapieën moet praktijkoefening plaatsvinden en/of stage integraal onderdeel uitmaken van het geheel.
Bijscholingen richten zich op verbreding van kennis waar nascholingen zorgen voor verdieping van bestaande kennis. Een bij- of nascholing beslaat maximaal 15 EC/420 SBU.

 • De bij- of nascholing wordt op MBO, HBO of WO niveau aangeboden.
 • Deze draagt bij aan beroeps relevante deskundigheidsbevordering van de zorgverlener. Dit kan middels verbreding (nascholing) of verdieping (bijscholing) ten opzichte van de reeds aanwezige kennis.
 • Afgifte van certificaat of diploma, waar de totale studiebelasting op vermeld staat.
 • De docent(en) is/zijn inhoudelijk en didactisch voldoende gekwalificeerd. Dat wil zeggen minimaal 3 jaar gedegen ervaring hebben in de gegeven vakrichting en tenminste 1 jaar ervaring als docent of trainer. Dit moet naar voren komen in het Curriculum Vitae van de betreffende docent(en). Uitgezonderd op dit criterium zijn docenten die management trainingen verzorgen.
 • Het theoretisch kader is toegelicht en het HBO-niveau van de scholing is (indien van toepassing) aangetoond door de uitwerking van tenminste 2 HBO kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO kerncompetenties) en waar mogelijk/nodig is aanvullend bewijslast geleverd op eigen initiatief.
 • Het gebouw/lokaal en andere de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven in de beoogde vorm. Noodzakelijke leermaterialen zijn aanwezig, van kwaliteit en in de ruimte te gebruiken.
 • De kwaliteit van de bij- of nascholing als afgesloten geheel wordt door deelnemers via het KTNO platform gemiddeld als voldoende beoordeeld. Zie voor meer informatie: gratis zorgverleners account
 • Het studieplan van de scholing voldoet aan onze richtlijnen. (downloadbaar via opleidersaccount)