ik ben hier als...

Menu

Welke waarde heeft onze accreditatie?

KTNO en de Wet op hoger onderwijs
De Vakopleidingen, Modules  en Bij- of Nascholingen op deze website leidt mensen in geen enkel geval op tot een door het ministerie van onderwijs wettelijk erkend MBO of HBO diploma. Wij benadrukken dat zorgverleners opgeleid worden voor een vak in plaats van een titel. Na het afronden van een studie ontvangt men een diploma, certificaat of bewijs van deelname dat erkend wordt door één of meerdere beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg (CAM-sector).

KTNO is geen vereniging wél facilitator
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen heeft een faciliterende rol in informatie en is zelf géén beroepsvereniging. Wij verlenen uitsluitend accreditatie aan aanbieders die voldoen aan onze criteria en structureel blijk geven van goed handelen. Door op een correct manier samen te werken, ontstaat er meer duidelijkheid. Het KTNO platform voorziet in deze behoefte.

Beroepsverenigingen
Het is aan beroepsvereniging(en) om te besluiten accreditaties al dan niet te erkennen zodat duidelijk wordt of een richting past bij het beroepsprofiel. Om dit voor hen makkelijk en beheersbaar te maken, bieden wij hen online software waarmee deze erkenningen afgegeven kunnen worden. De erkenning is uitsluitend relevant wanneer je als zorgverlener een relatie met de betreffende beroepsvereniging onderhoudt of dit wil gaan doen.

Onafhankelijk
Zorgverzekeraars hebben CAM- vakverenigingen- en specialisten in Nederland verzocht gebruik te maken van onafhankelijke accreditatie-instituten zoals Stichting KTNO om de algehele kwaliteit van het onderwijsaanbod in de CAM-sector te kunnen verbeteren en bewaken. Lees meer over onze aanpak, visie en missie in onze CAM-zorg student zorgverlener showcase.

Waarde
Hoewel wij onze uiterste best doen doen een correct en kwalitatief aanbod te realiseren, moet er bij iedere registratie op onze website zorgvuldig nagegaan te worden waar de scholing precies toe leidt. Vakopleidingen en Modules geven veelal mogelijkheden tot beroepsmatige beoefening van een vak een soms zelfs tot toetreding bij een beroepsvereniging. Bij- en nascholingen zijn bestemd voor leden van beroepsverenigingen en leveren vaak punten op die door het bestuur van de vereniging worden toegekend.