Accreditatie in duidelijke stappen.

Liever doorlezen?

 1. Om accreditatie te kunnen aanvragen, heeft u een opleidersaccount nodig dat u in een paar eenvoudige stappen gratis kunt aanmaken.
 2. Controleer voorafgaand aan de aanvraag zorgvuldig onze criteria en bekijk of uw studieplan voldoet aan de richtlijnen. Deze richtlijnen zijn beschikbaar in het onderdeel 'informatie' in uw account.
 3. Ga in uw account naar het onderdeel 'scholingen' om scholing(en) ter accreditatie aan te vragen. Zorg ervoor dat bij het afronden van de aanvraag alle benodigde documentatie is geupload en de bijbehorende docenten zijn opgegeven. Als u nog niet zover bent om de aanvraag af te ronden, dan heeft u de mogelijkheid deze als concept op te slaan. 
 4. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de aanvraag met daarbij de corresponderende factuur.
 5. Zodra betaling door ons is ontvangen, nemen wij de aanvraag direct in behandeling en plaatsen wij deze binnen in workflow. 
 6. De verwerkingstijd van een aanvraag duurt gemiddeld 21 dagen.
 7. Mochten wij geen accreditatie kunnen afgeven en er zijn verder geen lopende accreditaties of openstaande aanvragen, dan nemen wij telefonisch contact met u op om de feedback te bespreken en ontvangt u een creditnota voor het Basic pakket (indien van toepassing).
 8. Zodra de scholing wordt geaccrediteerd, ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging. De bijbehorende rapportage is vanaf dat moment beschikbaar om te downloaden in het onderdeel 'scholingen' in uw account. 
 9. Vervolgens publiceren wij het opleidersprofiel en het scholingsprofiel op onze website, waardoor deze direct vindbaar is voor zorgverleners. 
 10. Wij attenderen de bij ons geregistreerde verenigingen maandelijks op nieuw afgegeven accreditaties en verzoeken hen deze te bekijken en waar mogelijk te erkennen op basis van hun beroepsprofiel. KTNO heeft geen directe invloed op deze keuze, verenigingen geven erkenningen af via hun eigen MIJN KTNO omgeving. Zodra er erkenning door een beroepsvereniging plaatsvindt, ontvangt u hier automatisch bericht van. U hoeft zelf in eerste aanleg dus geen contact op te nemen met vereniging(en). Dat mag uiteraard altijd wanneer duidelijkheid onverhoopt langer uitblijft (na 3 maanden bijvoorbeeld). Verwijs in dat geval altijd in een korte mail naar de unieke url van de betreffende registratie(s) op dit platform. Wij werken momenteel aan aanvullende online mogelijkheden met betrekking tot (extra) erkenningsverzoeken.
 11. U kunt met behulp van uw opleidersaccount te allen tijde nieuwe aanvragen indienen of juist aangeven dat een scholing gestopt is. Wij zullen in dit laatste geval de accreditatie van de scholing de status 'inactief' geven. De scholing verdwijnt daarmee uit het overzicht van geaccrediteerde scholingen, maar blijft te raadplegen door zorgverleners en beroepsverenigingen. Hierdoor gaat de informatie omtrent de accreditatie niet verloren.
 12. Om de kwaliteit van uw aanbod te kunnen blijven vaststellen, is beoordeling van studenten via ons platform een verplicht onderdeel van uw deelname. Zodra deelname van de student is gevalideerd, kunnen zij via hun eigen zorgverlenersaccount de scholing beoordelen. Deze beoordelingen zijn tevens inzichtelijk in uw account onder 'beoordelingen'.
 13. Twee maanden voor de einddatum van uw accreditatie(s), ontvangt u van ons automatisch bericht over verlenging. Einddata van accreditatie(s) kunt u terugvinden in uw opleidersaccount.
 14. KTNO werkt in belangrijke mate op basis van gepast vertrouwen in de opleider. Daar hoort een pro-actieve houding bij als het gaat om het updaten van onder andere uw accountinformatie, studieplannen, docent-informatie en startdata .
 15. Accreditatie is een continu proces van informatie en innovatie, in samenwerking met alle betrokken actoren in het CAM werkveld. Informeer ons direct telefonisch of per e-mail wanneer u tegen (informatie) achterstanden aanloopt. Hierdoor kunnen wij instaan voor een duurzame, consistente samenwerking in kwaliteit.