Wat is KTNO?

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. Onze accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

Onze missie.

Met een kritische blik, moderne aanpak en veel ervaring brengen we kwaliteit in beeld en scheppen we duidelijkheid over het toekomstperspectief van scholingen. Wij staan 's morgens op omdat wij geloven écht verschil te kunnen maken. Het is ons doel om de kwaliteit van CAM-onderwijs te verhogen, de kwaliteit inzichtelijker te maken en het aanbod beter vindbaar te maken. 

Onze missie trekken we breder: een betere samenwerking realiseren tussen alle belanghebbenden én bijdragen aan een modernere, progressievere en innovatievere beroepsgroep.

Onze visie.

Wij zien een zorgmarkt voor ons waarbij complementaire zorg zich als excellente beroepsgroep heeft weten neer te zetten naast reguliere zorg. Waardoor er vertrouwen en samenwerking is ontstaan, met als primair doel betere preventie en behandeling van ziektes en aandoeningen.

Dit start hier en vraagt om onderwijskundige kennis, ervaring, innovatie, brede betrokkenheid én de durf om kritisch, zonder vooringenomenheid, een uitspraak te doen over de kwaliteit van het grootste CAM-scholingsaanbod van Nederland.

Lees verder

Wat doet KTNO?

Wij leveren al ruim 10 jaar geverifieerde informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van meer dan 2000 unieke zorgconcepten in Nederland en België. Kwaliteitsbeheer doe je het allerbeste samen.

Waar opleiders zich inspannen om conform onze kwaliteitscriteria te werken, doen verenigingen uitspraak over erkenning. Nieuw is dat we ook zorgverleners bij het kwaliteitsbeheer betrekken door evaluaties via ons platform te laten verlopen.

Het ontstaan van KTNO.

In 2008 stuitte één van onze oprichters bij een complementaire beroepsvereniging op een stoffige plank vol met onderwijsmaterialen van diverse CAM-opleiders. Toen hij deze opleiders vroeg waarom ze de materialen hadden opgestuurd, vertelden zij hem dat ze graag wilden samenwerken met de vereniging, maar dat het daar helaas nog niet van was gekomen.

2009 - 2012
Het bestuur had de opleiders verteld dat dit lastig kon, omdat de tijd er gewoonweg niet was om op correcte en onafhankelijke wijze naar de kwaliteit te kijken. Laat staan ook in informatieve, adviserende zin recht te doen aan het aanbod richting leden. We zijn vervolgens alle informatie gaan administreren, richtten Stichting KTNO op en zetten een eerste versie van deze website online.

Samen vooruit.

2012 - heden
Sindsdien is KTNO uitgegroeid naar een team van 4 fulltime professionals, 6 actief deelnemende verenigingen, 300+ opleiders en 2500+ docenten die samen lesgeven binnen meer dan 2000 unieke onderwijsconcepten. Maar dat is nog niet alles. We leveren samen met álle actoren binnen ons werkveld op unieke wijze informatie over kwaliteit van onderwijs voor duizenden zorgverleners, elke dag opnieuw.

Actief deelnemende verenigingen