Niels Bohrhage 18
8302 WX Emmeloord

NVST | Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten

Erkent accreditaties van KTNO als:
- Bij- en nascholingen
- Modules (erkenning als bij- en nascholing)
- Vakopleiding (erkenning geeft mogelijkheden voor toelating)

Omschrijving
De NVST is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. De NVST is de afkorting van Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten. "Soma" is in dit verband een medische term voor lichaam. Alle bij de NVST aangesloten Shiatsu therapeuten (Klassieke vormen en Namikoshi), Bowen therapeuten, Voetreflexzone therapeuten en Massagetherapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid. In het contact tussen cliënt en NVST-therapeut staat de mens altijd centraal!

Toelatingscriteria
Op de website NVST kunt u de toelatingscriteria terugvinden.